ربیعی: در ۴ سال گذشته عده‌ای در داخل کشور نخواستند و هنوز هم نمی‌خواهند درباره نقش مخرب ترامپ حرف بزنند؛ این‌ها با درصد بندی‌های عجیب و غریب سهم کمی برای این یاغی‌گری بین المللی در مصائب مردم ایران قائل می‌شوند


e 1399/10/23 دقیقه مطالعه
iOS 14

سخنگوی دولت با بیان اینکه از ابتدای دولت ترامپ درباره پیامدهای قانون شکنی و یکجانبه‌گرایی رژیم ترامپ هشدار داده بودیم، گفت: هزینه سکوت و گاهی همراهی منتقدان ترامپ در داخل آمریکا با سیاست‌های ضدایرانی او سرانجام گریبان آمریکایی‌ها را در کشور خودشان گرفت.

برچسب‌ها :