راهکارهای توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایران و جمهوری آذربایجان بررسی شد


1399/11/30 دقیقه مطالعه
iOS 14

راهکارهای توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایران و جمهوری آذربایجان و تسهیل حمل‌ و نقل مسافر و کالا میان دو کشور، در دیدار استاندار آذربایجان شرقی با وزیر امور خارجه بررسی شد.

برچسب‌ها :