دلایل لزوم قرنطینه خوزستان به ستاد ملی ارسال شده است


1399/12/06 دقیقه مطالعه
iOS 14

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با بیان اینکه آمار مراجعه‌کنندگان به بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی کاهشی نشده است، گفت: ستاد استانی مدیریت کرونا دلایل خود را به ستاد ملی به منظور اعمال قرنطینه در استان خوزستان ارسال کرده است.

برچسب‌ها :