دروغی که زیبا می‌کند


1399/10/30 دقیقه مطالعه
iOS 14

کریم رجب‌زاده که معتقد است هیچ‌کس نمی‌تواند شاعر را محدود کند، می‌گوید: شاعر در شعر این اختیار را دارد که مبالغه کند که این در واقع همان دروغ است، اما دروغ به زیبایی شعر اضافه می‌کند.

برچسب‌ها :