درمان بهتر سرطان ریه با کمک یک مدل مبتنی بر یادگیری عمیق


1399/12/02 دقیقه مطالعه
iOS 14

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود، یک مدل مبتنی بر یادگیری عمیق را ابداع کرده‌اند که می‌تواند به پزشکان در انتخاب درمان بهتر سرطان ریه کمک کند.

برچسب‌ها :