درخواست نمایندگان خوزستان از رئیس جمهور برای سهمیه ویژه واکسن کرونا


1399/12/11 دقیقه مطالعه
iOS 14

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان از ارسال نامه‌ای از سوی این مجمع به شخص رئیس جمهور به عنوان رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا برای اختصاص سهمیه ویژه واکسن کرونا برای خوزستان خبر داد.

برچسب‌ها :