خرید به قیمت جان!


1399/12/23 دقیقه مطالعه
iOS 14

شلوغی بازارها، مراکز خرید و فروشگاه ها حکایت از عادی انگاری ها نسبت به شیوع کرونا دارد و بسیاری بدون رعایت پروتکل های بهداشتی و ماسک زدن در این تجمعات حضور می یابند و به نظر می‌رسد هیچ مانعی حتی ویروس شاخدار و نوع جهش یافته ویروس کرونا نمی تواند خللی در برنامه خرید آنها ایجاد کند.

برچسب‌ها :