حکومت بلوط ایرانی در زاگرس


1399/12/24 دقیقه مطالعه
iOS 14

یک کارشناس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان گفت: در بین گونه‌های متنوع بلوط، بلوط ایرانی بیشترین سطح پراکنش را در زاگرس دارد.

برچسب‌ها :