جزییات تست انسانی واکسن تزریقی _ استنشاقی «کووپارس»/ تولید انبوه واکسن از اواخر تابستان


1399/11/24 دقیقه مطالعه
iOS 14

رئیس دانشگاه علوم پرشکی ایران جزئیات کارآزمایی بالینی واکسن کرونا انستیتو رازی را تشریح کرد.

برچسب‌ها :