توسعه راهنمای گردشگری در کردستان ضرروی است


1399/12/23 دقیقه مطالعه
iOS 14

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان کردستان، یکی از راهکارهای توسعه در انجمن‌های صنفی راهنمایان گردشگری، تأمل و همکاری با سازمان‌های دخیل جهت گردشگری عنوان کرد.

برچسب‌ها :