تورم ترکیه در اوج دوساله


1399/12/14 دقیقه مطالعه
iOS 14

نرخ تورم ترکیه بار دیگر از ۱۵ درصد عبور کرد.

برچسب‌ها :