تلاش روسیه برای کنترل افزایش داخلی قیمت سوخت


1399/11/08 دقیقه مطالعه
iOS 14

روسیه با هدف اختصاص نفت بیشتر به پالایشگاههای داخلی و کمک به مقابله با افزایش بی سابقه قیمت سوخت، صادرات نفت دریابرد از بنادر غربی را در فوریه کاهش می دهد.

برچسب‌ها :