تقدیر از کارشناسان ممتاز دفاتر تسهیلگری خراسان شمالی


1399/12/27 دقیقه مطالعه
iOS 14

کارشناسان ممتاز دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی بجنورد از سوی استانداری خراسان شمالی مورد تقدیر قرار گرفتند.

برچسب‌ها :