تظاهرکنندگان ذی قار عراق برای پایان دادن به اعتراضاتشان شرط گذاشتند


e 1399/10/22 دقیقه مطالعه
iOS 14

تظاهرکنندگان استان ذی قار در جنوب عراق اعلام کردند، تا زمانی که مسؤولان به موج بازداشت‌ها و هدف قرار دادن فعالان پایان ندهند، آنها اعتراضات خود را متوقف نخواهند کرد.

برچسب‌ها :