تصمیم اردوغان برای افتتاح ۲ دانشکده جدید در دانشگاه “بغازیجی” استانبول


1399/11/18 دقیقه مطالعه
iOS 14

رئیس جمهوری ترکیه دستور ایجاد دو دانشکده جدید را در معتبرترین دانشگاه این کشور که هفته‌ها درگیر اعتراضات بود، صادر کرده است.

برچسب‌ها :