تشریح ابعاد ضمیمه فنی تفاهم مشترک اخیر ایران و آژانس


1399/12/21 دقیقه مطالعه
iOS 14

سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین، ابعاد ضمیمه فنی بیانیه مشترک اخیر ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تشریح کرد تا هیچ شبهه‌ای در این مورد و احتمال پنهان‌کاری و تفاهمات محرمانه پشت صحنه باقی نماند.

برچسب‌ها :