تشدید آلودگی هوا در تهران / مرز آلودگی از قرمز فراتر رفت


e 1399/10/21 دقیقه مطالعه
iOS 14

بر اساس اعلام شهرداری آلودگی هوا امشب در تهران تشدید شده و در برخی از نقاط وضعیت هوا از حالت قرمز به رنگ بنفش درآمده است. منطقه سوهانک تهران و ازگل از جمله نقاط بنفش به لحاظ آلودگی هوا است و شاخص کیفیت هوا بالاتر از ۲۰۲ است.

برچسب‌ها :