تزریق دوز دوم واکسن ایرانی کرونا به سه داوطلب اول


e 1399/10/23 دقیقه مطالعه
iOS 14

مدیر گروه مطالعات بالینی واکسن ایرانی کرونا از تزریق دومین دوز از واکسن ایرانی کرونا به سه داوطلب اولی که ۱۴ روز قبل، مورد تست قرار گرفته بودند، خبر داد.

برچسب‌ها :