تخت‌روانچی درباره تحرکات نظامی آمریکا در منطقه: شخصا از شیطنت‌های ترامپ در روزهای آخر نگران نیستم / گرچه به دلیل غیرقابل پیش‌بینی بودن او نباید هیچ موضوعی را منتفی دانست


e 1399/10/20 دقیقه مطالعه
iOS 14

مجید تخت‌روانچی گفت: با توجه به فضای کنونی بین‌المللی از جمله در آمریکا نسبت به تصمیمات و اقدامات احتمالی ترامپ در روزهای پایانی مسئولیتش، شخصا بعید می‌دانم ترامپ به خصوص در موضوع اقدام هسته‌ای، نگرانی‌ساز باشد. گرچه به دلیل غیرقابل پیش‌بینی بودن او نباید هیچ موضوعی را منتفی دانست، ولی او به این سمت نخواهد رفت. اگرچه باید هوشیاری خود را حفظ کنیم.

برچسب‌ها :