تبریز ظرفیت تبدیل به قطب کشاورزی را دارد


1399/11/30 دقیقه مطالعه
iOS 14

فرماندار تبریز گفت: این شهرستان ظرفیت تبدیل به قطب کشاورزی را دارد.

برچسب‌ها :