تا پایگاه‌های آمریکا در افغانستان فعال است، این کشور روی صلح و ثبات نمی‌بیند


1399/12/24 دقیقه مطالعه
iOS 14

رئیس سابق ستاد امور افغانستان وزارت خارجه با اشاره به سیاست های دو گانه آمریکا نسبت با مساله افغانستان ابراز داشت: تا وقتی که پایگاه های نظامی آمریکا در این کشور فعال است، افغانستان به صلح و ثبات نخواهد رسید، اگر دولت و مردم افغانستان در فکر روزی هستند که به ثبات و امنیت برسند باید به شکل متحد نیروهای خارجی را از کشور خودشان خارج کنند.

برچسب‌ها :