به نتیجه رسیدن طرح‌های توسعه‌ای در مازندران با وحدت و تعامل


1399/11/17 دقیقه مطالعه
iOS 14

استاندار مازندران، گفت: خوشبختانه در سایه تعامل و وحدت نظر بسیاری از طرح‌ها که سال ها در استان معطل مانده بود، به تحقق رسیده است. ‎

برچسب‌ها :