بهره گیری از خرد جمعی عاملی مهم در پیشبرد برنامه های مدیریت سیستان وبلوچستان است


1399/10/26 دقیقه مطالعه
iOS 14

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری سیستان وبلوچستان بهره گیری از خرد جمعی و بویژه توجه به سرمایه های ارزشمند انسانی و تجارب گرانسنگ بزرگان را بعنوان عاملی مهم در پیشبرد برنامه های مدیریت استان عنوان کرد.

برچسب‌ها :