بهداشت و پیشگیری مقدم بر درمان نیست


1399/11/23 دقیقه مطالعه
iOS 14

نتایج یک رساله دکتری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نشان می دهد سهم اخبار سلامت در خبرگزاری های ایران فقط 6/2درصد است.

برچسب‌ها :