برگزاری کاروان‌های راهیان نور در محل شهادت شهدای امنیت عامل ترویج فرهنگ ایثار است


1399/11/16 دقیقه مطالعه
iOS 14

استاندار سیستان وبلوچستان گفت: برگزاری کاروان‌های راهیان نور در محل شهادت شهدای امنیت استان می‌تواند در بحث ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نقش بسیار خوبی داشته باشد.

برچسب‌ها :