برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیک در افزایش مشارکت مردم موثر است


1399/12/24 دقیقه مطالعه
iOS 14

استاندار لرستان گفت: برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیک در افزایش مشارکت مردم موثر است.

برچسب‌ها :