برنامه‌ریزی برای جداسازی ۷۰ درصد بیماران ناشناخته خوزستان در یک هفته


1399/12/24 دقیقه مطالعه
iOS 14

رئیس بسیج جامعه پزشکی از برنامه‌ریزی برای شناسایی و جداسازی ۷۰ درصد بیماران ناشناخته استان خوزستان در مدت یک هفته پیش رو در تشدید طرح بیماریابی شهید سلیمانی خبر داد.

برچسب‌ها :