بررسی میزان عملیاتی شدن احکام برنامه ششم در کمیسیون‌ اقتصادی


1399/11/28 دقیقه مطالعه
iOS 14

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از بررسی گزارش دیوان محاسبات درباره میزان عملیاتی شدن احکام برنامه ششم در جلسه این کمیسیون خبر داد.

برچسب‌ها :