برای نیفتادن در سیاه چاله جمعیت تنها ۷ سال وقت داریم


1399/12/28 دقیقه مطالعه
iOS 14

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: برای اینکه در سیاه چاله جمعیتی نیفتیم تنها ۷ سال وقت داریم، به همین دلیل طرح جمعیت و تعالی خانواده ۷ سال به شکل آزمایشی اجرا خواهد شد.

برچسب‌ها :