بازداشت ۲ شهردار منطقه در تهران


e 1399/10/24 دقیقه مطالعه
iOS 14

فارس: مهناز استقامتی شهردار منطقه ۸ و رحمانی شهردار منطقه ۲ بازداشت شدند

برچسب‌ها :