انتقاد نایب رئیس مجلس از دولت: می‌خواهند با روی کارآمدن بایدن، قیمت دلار به ۱۱ هزار تومان برسانند


e 1399/10/20 دقیقه مطالعه
iOS 14

قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس گفت: من شنیده ام با اینکه منابع ارزی داریم، این منابع حفظ شده برای روی کار آمدن بایدن که باتزریق منابع ارزی مقداری قیمت ارز تا ده، یازده تومان کاهش یابد. دولت می خواهد با کنترل قیمت در 5-6 ماه، فضای سیاسی کشور را برای کارهای بعدی مثل انتخابات سال بعد و تلاش برای مذاکره مجدد آماده کند.

برچسب‌ها :