انتقاد فرماندار هشترود از کم کاری در تکمیل پایاب سد سهند


1399/11/30 دقیقه مطالعه
iOS 14

فرماندار هشترود از کم کاری بعضی از افراد در خصوص تکمیل فازهای پایاب سدسهند انتقاد کرد.

برچسب‌ها :