انتخاب بانک ملت به عنوان مشاور پروژه سامانه هوشمند وزارت اقتصاد


e 1399/10/23 دقیقه مطالعه
iOS 14

این مقام مسوول در وزارت اقتصاد ادامه داد: در بررسی سامانه های طراحی شده ازسوی دستگاه ها و ارگان های مربوطه ، سامانه های نظارتی بانک ملت به عنوان یکی از بهترین و جامع ترین برنامه های نظارتی ازسوی وزارت امور اقتصاد و دارایی انتخاب شده است.

برچسب‌ها :