اقتصاد ایران استعداد قابل قبول دارد اما اولویت نیست


1400/01/03 دقیقه مطالعه
iOS 14

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین می‌گوید اقتصاد ایران استعداد قابل قبولی برای رشد و توسعه دارد، اما چگونگی استفاده از این استعداد، آینده کشور را در این حوزه مشخص می‌کند.

برچسب‌ها :