استفاده از یک جانور دریایی خلیج فارس، برای ساخت آنتی‌بیوتیک‌های جدید


1399/10/28 دقیقه مطالعه
iOS 14

بررسی‌های یک مطالعه نشان داد که ترکیبات درون سلوم توتیای دریایی نقب‌زن، خاصیت ضد باکتریایی دارند و می‌توان با بررسی‌های بیشتر از آن‌ها در صنایع دارویی استفاده کرد.

برچسب‌ها :