ارزآوری صادرات غیرنفتی در سایه کرونا


1399/11/12 دقیقه مطالعه
iOS 14

پژوهشگر دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع) در یادداشتی ابتدا به ضعف های کشورمان در حوزه صادرات غیرنفتی اشاره کرده و پس از آن راهکارهایی در جهت بهبود صادرات غیرنفتی ارائه کرده است.

برچسب‌ها :