احساس بی عدالتی و محرومیت باعث وقوع جرم است


1399/12/25 دقیقه مطالعه
iOS 14

رییس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان کرمان گفت: احساس بی عدالتی و محرومیت باعث وقوع جرم است لذا نظام اجتماعی که وظیفه خود را در ساماندهی و ایجاد عدالت انجام نداده، مسئول رفتارهای مجرمانه است که یکی از آنها خشونت و قتل است.

برچسب‌ها :