آلودگی هوا، عامل ۱۵ تا ۳۰ درصدی مرگ‌های ناشی از کرونا


e 1399/10/25 دقیقه مطالعه
iOS 14

رییس مرکز تحقیقات آلودگی هوای پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: مطالعات انجام شده نشان می دهد، آلودگی هوا عامل حدود ۱۵ تا ۳۰ درصد موارد مرگ ناشی از کووید – ۱۹ در مناطق مختلف دنیا بوده است.

برچسب‌ها :