۵ پروژه علمی، آموزشی، درمانی و تولیدی در شبستر افتتاح شد


1399/12/25 دقیقه مطالعه
iOS 14

پنج پروژه علمی، آموزشی، درمانی و تولیدی با حضور استاندار آذربایجان شرقی در شهرستان شبستر افتتاح شده و عملیات اجرایی یک پروژه آموزشی دیگر در این شهرستان آغاز شد.

برچسب‌ها :