۴ مرحله پلمب دفاتر قانونی اشخاص حقیقی


1399/11/23 دقیقه مطالعه
iOS 14

اشخاص حقیقی دارنده کسب‌وکار در پایان هر سال مالی باید دفاتر قانونی پلمپ‌شده خود را به اداره مالیات تحویل دهند.

برچسب‌ها :