۴۴ درصد تصادفات فوتی پایتخت در ساعات تاریکی هوا و شب رخ می دهد


e 1399/10/24 دقیقه مطالعه
iOS 14

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور پایتخت با اشاره به اینکه ۴۴ درصد تصادفات فوتی پایتخت در تاریکی رخ می دهد، گفت: سازمان‌های مربوطه در تصادفاتی که روشنایی در آنها وجود ندارد سهم تقصیر می‌گیرند.

برچسب‌ها :