یک سوءتفاهم و خرافه ادبی


1399/11/26 دقیقه مطالعه
iOS 14

ابراهیم دمشناش با بیان این‌که اشرافی به ادبیات خودمان نداریم می‌گوید ما در ادبیات دچار سوءتفاهم شده‌ایم و خرافه ادبی‌ای وجود دارد که جنس خارجی را ارجح‌ می‌داند.

برچسب‌ها :