یک بازیگر : خجالت می‌کشم غر بزنم!


1399/12/04 دقیقه مطالعه
iOS 14

«راستش مردم آنقدر در تنگنا هستند که خجالت می‌کشم غر بزنم چون فکر می‌کنم اقشار دیگری هستند که بیشتر از ما بچه‌های تئاتر به حمایت نیاز دارند.»

برچسب‌ها :