یکی از ابزارهای نمونه‌گیری ویروس کرونا تاییدیه اتحادیه اروپا را گرفت


1399/11/20 دقیقه مطالعه
iOS 14

«سواب داکرون فلاک نمونه‌گیری ویروسی کووید ۱۹» محصول یکی از ﺷﺮﻛت‌های دانش‌بنیان ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ بهشتی، ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪCE اﺗﺤﺎﺩﻳﻪ اﺭﻭﭘﺎ را اخذ کرد.

برچسب‌ها :