گفتمان سازی علم و فناوری یکی اهداف پارک اردبیل


1399/11/22 دقیقه مطالعه
iOS 14

گفتمان سازی علم و فناوری یکی از اهدف پارک علم فناوری اردبیل
رئیس پارک علم فناوری استان اردبیل گفت: گفتمان سازی علم و فناوری و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان یکی از اهداف مهم پارک علم فناوری اردبیل است.

برچسب‌ها :