کمیته اپیدمیولوژی کرونا: بازگشایی مدارس در حال حاضر زود است / ما هنوز به کنترل اپیدمی نرسیدیم و وضعیت شکننده است


e 1399/10/26 دقیقه مطالعه
iOS 14

رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا، گفت: مستنداتی وجود دارد که نشان می دهد الان برای بازگشایی مدارس زود است. سوری ادامه داد: انتقال بیماری کرونا در اثر مواجه با دیگران انجام می‌گیرد و کنترل کودکان بسیار مشکل است و به احتمال زیاد رعایت فاصله گذاری در بین آنان وجود ندارد.

برچسب‌ها :