کلاس های کانکسی همچنان در دل شهر جیرفت!


1399/12/15 دقیقه مطالعه
iOS 14

رییس اداره  آموزش و پرورش عشایری استان کرمان از کلاس های کانکسی در دبیرستان شبانه روزی دخترانه عشایری  شهر جیرفت خبر داد و از خیرین برای بهبود این وضعیت استمداد طلبید.

برچسب‌ها :