کریمی: با دوستان سالم باید به دنبال فوتبال پاک باشیم/ در فدراسیون فوتبال هیچ رنگی برای ما معنا ندارد / مشکل مهدوی‌کیا حل شد


e 1399/10/20 دقیقه مطالعه
iOS 14

نامزد ریاست فدراسیون فوتبال گفت: فوتبال ما مشکلات شفاف سازی و اقتصادی دارد و در حال برنامه ریزی هستیم که باید با دوستان سالم به دنبال فوتبال پاک باشیم. وی یادآور شد: از کسانی که بخواهند کمک کنند استفاده می‌کنیم. البته یکسری دوستان مطالب را رنگی کردند ولی وقتی بحث فدراسیون پیش می‌آید رنگ‌ها کنار می‌رود و ما دنبال برنامه های رنگی نیستیم. قطعا کسانی که بتوانند به ما کمک کنند در کنارمان حضور خواهند داشت.

برچسب‌ها :