کرونای انگلیسی و مردم اهواز با هم در بازار می‌چرخند


1399/12/04 دقیقه مطالعه
iOS 14

کرونای انگلیسی در اهواز می‌چرخد اما مردم هم در خیابان‌های شهر می‌چرخند و از همان راه هم، راهی بیمارستان می‌شوند البته اگر در بیمارستان‌ها جایی برای بستری آن‌ها وجود داشته باشد.

برچسب‌ها :