چگونه برخی کشورها مراسم نوروز را برگزار می‌کنند؟


1400/01/02 دقیقه مطالعه
iOS 14

سازمان ملل اعلام کرده است که نوروز، ارزش‌های صلح و همبستگی بین نسل‌ها و درون خانواده‌ها را ارتقاء می‌بخشد و زمان آشتی، همسایگی و کمک به تنوع فرهنگی و دوستی میان مردم و جوامع مختلف است. نوروز، یک جشن مذهبی نیست بلکه یک جشن جهانی و آرزوی موفقیت و خوشامدگویی به آینده و پایان گذشته است.

برچسب‌ها :